Adopcja na odległość dzieci z wioski Laare w Kenii

KOMUNIKAT DLA DARCZYŃCÓW

Drodzy Darczyńcy  zachęcamy Was również do podjęcia adopcji na odległość bezimiennej. Ta forma adopcji to wsparcie natychmiastowe dla dzieci znajdująych sie w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, głównie dzięki niej misjonarze niosą pomoc dzieciom skrajnie zagłodzonym. 

 

 

mapkaLaare - to mała wioska w centralnej Kenii, w której duża liczba mieszkańców nadal żyje w głęboko zakorzenionej tradycji plemiennej. Siostrom Orionistkom w 2007 roku powierzono realizację projektu dożywiania dzieci pn. WIRIGIRO (w języku plemiennym Kimeru "nadzieja") oraz pieczę nad wybudowaną tam piekarnią.

Projekt pod nazwą "Wirigiro-Nadzieja" został zainicjowany w 2007 roku przez włoskich wolontariuszy, którzy otoczyli opieką 40 dzieci i wybudowali piekarnię. Cały dochód z piekarni był przeznaczony na wyżywienie dzieci. Maluchy miały codziennie świeży chleb, zaś młodzi mieszkańcy wioski mieli zatrudnienie. Chleb z piekarni rozdawany był również ubogim mieszkańcom wioski i dowożony wraz z innym pożywieniem i wodą pitną na stepy sawanny, gdzie żyje w bardzo trudnych warunkach pasterski lud Samburu. Zgromadzenie Sióstr Orionistek na prośbę Rady wioski i Rady parafialnej postanowiło rozszerzyć projekt obejmując opieką kolejnych 50 dzieci najbardziej zagrożonych głodem.

Dziś piekarnia już nie funkcjonuje, złożyło się na to wiele przyczyn, przede wszystkim brak wody w budynku i trudne warunki sanitarne. Ale nasza polska misjonarka siostra M. Alicja Kaszczuk MMM, przełożona wspólnoty Siostr MMM w Laare i koordynatorka projektu Wirigiro postanowiła zagospodarować wolnostojący budynek i otworzyć tam zakład krawiecki. Aby taki warsztat mógł ruszyć potrzeba przede wszystkim zdobyć maszyny krawieckie i meble. Liczymy na wsparcie darczyńców, gdyż taki zakład pozwoli absolwentom szkoły wykazującym umiejętności krawieckie na zatrudnienie.

Nasza Fundacja od 2009 roku jest zaangażowana w pomoc dzieciom z wioski Laare poprzez projekt adopcji na odległość.

Adopcja na odległość Dzieci z Kenii z wioski Laare polega na wsparciu konkretnego dziecka w wiosce, które jest sierotą lub, którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

 

Są to głównie rodziny wielodzietne, często naznaczone wirusem HIV, który zaatakował w tym regionie już 75% rodzin naszych podopiecznych.

 

 

 

 

 

A B C adopcji na odległość dzieci z Laare

Aby podjąć adopcję na odległość dziecka z Laare wystarczy wykonać następujące kroki:

  1. Kontakt mailowy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z koordynatorem projektu Barbarą Szlagor  tel. kom. 694 631 057

  2. Przesłanie formularza deklaracji adopcji* w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i drogą pocztową na adres Biura: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz.
    Adopcję można podjąć na czas określony lub bezterminowo. Jednakże zadeklarowany okres adopcji imiennej nie może być krótszy niż 1 rok (jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niż 1 rok to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej).
     
  3. Podpisanie oświadczenia dotyczącego ochrony wizreunku dziecka objętego wsparciem na odległość.

      4. Następnie, po otrzymaniu drogą mailową zdjęcia i opisu dziecka od koordynatora projektu, dokonywanie cyklicznych wpłat na poniższe subkonto:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Numer rachunku: PL 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691

Kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu wpisujemy Laare, imię i nazwisko dziecka, numer rejestrowy
/np. Laare, Ann Mwenbwa, 123/

Wpłat można dokonywać w następującym systemie: raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok.

Każdy darczyńca otrzymuje na przełomie marca i kwietnia potwierdzenie wpłat za rok poprzedni.

Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł na dziecko ze szkoły podstawowej i 150 zł na dziecko ze szkoły średniej.

5. Modlitwa za dziecko

Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad dziećmi z wioski Laare oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij naszą pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen

Osoba, która podejmie adopcję na odległość, w ramach opłaty 70 zł na miesiąc, zapewnia swojemu adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie (w tym mundurki szkolne), dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację (opłata czesnego), ubezpieczenie, oraz daje dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte wykształcenie ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy. Adopcję na odległość mogą podjąć: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy i instytucje.

W przypadku dzieci ze szkoły średniej koszt adopcji jest dużo większy tj. 150 zł, gdyż opłaty za naukę i wyprawkę ucznia są bardzo duże. Jednakże edukacja jest szansą dla dzieci Afryki, dlatego też wyrażamy nadzieję, że znajdą się osoby chętne wspomóc także dzieci uczęszczające do szkoły średniej.

Darczyńcy raz w roku otrzymują w formie mailowej aktualne zdjęcia dziecka.

Jest możliwość pisania listów do zaadoptowanego dziecka w języku angielskim, lub kartek pocztowych. Odbywa sie to w sposób nasępujący:

1)    wysyłają Państwo list (kartkę) bezpośrednio na adres misji w Laare:

Little Misionary Sisters of Charity
s. Alicja Kaszczuk
P.O. BOX 149
60 601 Laare, Meru North
Kenya

2)    wysyłają Pastwo list (kartkę) do siedziby Fundacji i nasz koordynator przesyła do Laare listy zebrane od darczynców zbiorczo dwa razy w roku.

 

Można przesłać paczkę z rzeczami dla dziecka bezpośrednio do misji  Laare ale należy zwrócić uwagę na to że jedynie paczki o wadze do 1 kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze, zaś paczki powyżej 1 kilograma wymagają dodatkowo przesłania 20 euro na konto fundacji z dopiskem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra Alicja mogła pokryć koszty odbioru.

Jednocześnie informujemy, że nie mamy możliwości podawać na bieżąco informacji o dziecku, tj. wzroście, rozmiarze buta, ponieważ w projekcie jest ponad 1500 dzieci.

Aby Państwo mieli świadomość jakie rzeczy są najbardziej potrzebne dziecku, poniżej zamieszczamy listę: koc, ręczniki, bielizna, odzież, obuwie, przybory szkolne.

Wszystkie te artykuły można nabyć w Kenii w lokalnym markecie, który pod względem asortymentu nie odbiega od standardów europejskich, jednakże lokalnej ludności nie stać na ich zakup. Dlatego też tak ważne jest wsparcie materialne dla Kenii.

 

 

formularz adopcji bezimiennej:

 
formularz w formacie doc  
formularz w formacie pdf  

 
formularz adopcji imiennej:  
formularz w formacie doc  
formularz w formacie pdf  

 

 

Koordynatorzy projektu: S. Alicja Kaszczuk MMM (Kenia) i Barbara Szlagor (Polska)
Kontakt z koordynatorem głównym s. Alicją Kaszczuk MMM- Misjonarką w Kenii w misji Laare

Little Misionary Sisters of Charity
s. Alicja Kaszczuk
P.O. BOX 149 Laare, Meru North
Kenya

email:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 00 254723504478

kontakt z Barbarą Szlagor - koordynatorem projektów misyjnych 
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. kom. 694 631 057

 

Przekaż darowiznę on-line na ten projekt:
Wesprzyj ten projekt przekazując 1% podatku
KRS 0000 282796 cel szczegółowy: LAARE

 

Koordynatorzy projektu w latach 2009- 2018

Elżbieta Garncarek, śp. Bronisław Kaszczuk, s. Lidia Drożniewska MMM Orionistka, Klaudia Zielińska

 

Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie (02-005), ul Williama Lindleya 12. Administrator przetwarza dane Darczyńców na podstawie uzasadnionego interesu [o którym stanowi art. 6 ust.1 pkt. f) RODO].

Przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z realizacją projektu: „Adopcja na odległość dzieci z wioski Laare w Kenii”.

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone prawem.

Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapewnienia prawidłowości procesu realizacji projektu.

W  każdej  chwili  mają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści swoich  danych  osobowych  oraz  prawo  do ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Klauzula informacyjna zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych w Fundacji dostępna jest na stronie www.czynmydobro.pl w zakładce RODO oraz pliki cookies.

Ponadto pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można kierować za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

A B C adopcji na odległość dzieci z Laare

 

Aby podjąć adopcję na odległość dziecka z Laare wystarczy wykonać następujące kroki:

 

1. Kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefniczy (kom. 532 440 004) z koordynatorem projektu Klaudią Zielińską w sprawie wyboru konktetnego dziecka do adopcji.

2. Przesłanie deklaracji w formie elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres siedziby: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa.

3. Zadeklarowany okres adopcji imiennej nie może być krótszy niż 1 rok (jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niz 1 rok to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej).

4. Po otrzymianiu drogą mailową zdjęcia i opisu dziecka od koordynatora projektu, można dokonywa wpłat na wyodrębnione na potrzeby projektu subkonto:

Bank Pekao SA IV Oddział w Warszawie, ul. Grójecka 1/3
Numer rachunku: PL 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
Kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu wpisujemy Laare, imię i nazwisko dziecka, numer rejestrowy
/np. Laare, Ann Mwenbwa, 123/

Wpłat można dokonywać raz na miesiąc, kwartalnie lub raz na rok.

 

5. Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł na dziecko ze szkoły podstawowej i 150 zł na dziecko ze szkoły średniej.

Ta kwota pokrywa koszty pełnego miesięcznego utrzymania jednego dziecka, łącznie z opieką medyczną, czesnym za szkołę, ubezpieczeniem, mundurkiem i przyborami szkolnymi, jak również pokrywa koszty całodziennego wyżywienia.
W przypadku dzieci ze szkoły średniej koszt adopcji jest dużo większy, gdyż opłaty za naukę i wyprawkę są bardzo duże. Jednakże edukacja jest szansą dla Afryki.

W tym miejscu pragniemy podkreślić, że adopcję mogą podjać osoby indywidulane ale takze grupy, np. grupa przyjaciół, rodzina, wspólnota, uczniowie szkoły.

6. Modlitwa za dziecko.

7. Jest możliwość pisania listów do zaadoptowanego dziecka w języku angielskim, lub kartek pocztowych. Odbywa sie to w sposób nasępujący:

1) wysyłają Państwo list (kartkę) bezposrednio na adres misji w Laare,

 

Little Misionary Sisters

.....................................

 

2) wysyłają Pastwo list (kartkę) do siedziby Fundacji i nasz koordynatow przesyła listy zbiorowo zebrane od darczynców do Laare.

 

8. Można przesłać paczkę z rzeczami dla dziecka bezpośrednio do misjii Laare ale należy zwrócć uwagę na to ze jedynie paczki do jednego kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze, zaś paczki powyżej jednego kiolograma wymagają dodatkowo przesłania 20 euro na konto fundacji z dopiskem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra Alicja mogła pokryć koszty odbioru.

 

 

Kontakt, modlitwa za dziecko

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam