don Orione Fota new

Misją Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro jest pomoc najbardziej potrzebującym, zarówno dzieciom jak i dorosłym, w kraju i na krańcach świata oraz czynienie dobra na wzór Patrona.

Zainspirowani charyzmatem św. Alojzego Orione, włoskiego księdza, który z niegasnącym entuzjazmem i odwagą służył najbardziej potrzebującym i opuszczonym, powołaliśmy Fundację Jego imienia. Akt założycielski został podpisany przez przedstawicieli Zgromadzenia Księży Orionistów dnia 18 kwietnia 2007 roku w Warszawie.

W nazwie Fundacji wybrzmiewają słowa, które były życiowym mottem św. Alojzego Orione:
Fare del bene a tutti, fare del bene sempre, del male mai e a nessuno.

Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomu.

 

Na czym polega nasza działalność?

Wspieramy dzieci i młodzież oraz dorosłych, zarówno w kraju, jak i na krańcach świata. Zasięg naszej pomocy obejmuje: Polskę, Białoruś, Ukrainę, Filipiny, Syrię, Liban oraz Kenię i Madagaskar.

Naszymi Podopiecznymi są osoby chore, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem. Zbieramy darowizny dla dzieci, które zmagają się z różnymi zespołami wad genetycznych i wymagają stałej rehabilitacji oraz kosztownych specjalistycznych operacji.

Nasza pomoc trafia do podopiecznych placówek oriońskich. Są to podopieczni: Domu Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego i Ośrodka dla Chorych Bezdomnych w Łaźniewie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kaliszu oraz Schroniska dla Bezdomnych w Czarnej k/Wołomina.

Troszczymy się o seniorów i zachęcamy ich do aktywizacji społecznej. W 2019 roku prowadziliśmy projekt ministerialny z programu ASOS na rzecz 20 kaliskich seniorów. Projekt miał formę ośrodka wsparcia dziennego. Seniorzy mogli integrować się społecznie i rozwijać swoje pasje. Obecnie organizujemy wolontariat 60+ i klub aktywnego seniora. Ponadto wspieramy mieszkańców oriońskiego Domu Emeryta w Brańszczyku. W ramach akcji „Salonik Seniora” szukamy środków na niezbędny remont domu.

Wsparciem obejmujemy dzieci i młodzież z klubów i świetlic działających na terenie parafii oriońskich w Kaliszu, Włocławku i Zduńskiej Woli. Zaś projekt ByWygrali.pl ma na celu pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków warszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy kończą edukację i wkraczają w dorosłość.

Szczególnie leży nam na sercu los afrykańskich dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie, pobawionych dostępu do edukacji i perspektyw na przyszłość. Współpracujemy z oriońskimi misjami w Kenii: Laare, Kaburugi i Kandisi oraz na Madagaskarze: Ankazoabo-SUD i Andrambato.

Niesiemy pomoc Afryce, bo nasi misjonarze cały czas apelują, że życie wielu dzieci jest zagrożone wskutek chorób spowodowanych głodem i brakiem wody, a wskaźnik umieralności jest nadal bardzo wysoki. Poprzez projekt adopcji- wsparcia na odległość dajemy dzieciom szansę na lepszą przyszłość. Prowadzimy także inne projekty misyjne, wśród nich: Szkoła w Laare, Piekarnie na Madagaskarze i Zwierzaki dla Afryki. Dodatkowo organizujemy szereg akcji mających na celu pomoc dzieciom i rodzinom z krajów misyjnych.

Pochylamy się nad trudną sytuacją Chrześcijan prześladowanych, żyjących w skrajnej biedzie oraz w nieustannym strachu o życie swoje i swoich rodzin. Ci ludzie przeżywają dramat humanitarny w wyniku trwających działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Nasza Fundacja w sposób szczególny troszczy się o chrześcijańskie rodziny z Syrii, które od 2017 roku wspieramy w ramach programu Rodzina Rodzinie realizowanego przez Caritas Polska. Wsparciem obejmujemy także rodziny z Libanu.

kola wsparcie jpg 1 

Zgodnie z § 5 statutu Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro celami statutowymi są:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 2. Działania na rzecz osób chorych przebywających w hospicjach i zakładach opiekuńczo- leczniczych.

 3. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności pomoc:

 • osobom bezdomnym,

 • młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo- wychowawczych
  i resocjalizacyjnych,

 • młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

 1. Działalność charytatywna.

 2. Pomoc społeczna, a w szczególności pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną
  i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin.

 3. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.

 4. Ochrona i promocja zdrowia.

 5. Promocja i organizacja wolontariatu.

 6. Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam