sw A Orione czolowkaKsiądz Alojzy Orione, którego Jan Paweł II uczynił swoim osobistym patronem, bardzo kochał Polskę. Jest założycielem męskich i żeńskich Zgromadzeń Zakonnych oraz inicjatorem wielu dzieł miłosierdzia. Żył w trudnych czasach dwóch wojen światowych, szalejącego komunizmu i zmasowanego ataku na Kościół. Był Rozbójnikiem Bożym zdobywającym dusze dla Królestwa Bożego. Jego recepta na wszelkie cierpienie, ucisk, troski i niepokoje brzmi: Tylko miłość zbawi świat. 

 

 

 

 

 

 Kiedy Polska została zaatakowana przez hitlerowskich najeźdźców, Ksiądz Orione bardzo to przeżywał i modlił się za naszą Ojczyznę.

Kazałem przynieść do mojej izby polską flagę.
Znajduje się ona tu dotąd i zostanie rozwieszona na ścianie…
Drogi Pana są wzniosłe, On przeprowadza swoje plany w sposób dalekowzroczny – Polska zmartwychwstanie…
św. Alojzy Orione (List Do moich drogich Synów Polaków, 9 września 1939 r.)

flaga Polska w Poloku sw A Orione

 fot. źródło: Orione.pl- pokoik Księdza Orione w Tortonie
(flaga Polski aż po dzień dzisiejszy wisi nad łóżkiem Świętego)

Biało-czerwony sztandar pozostał tam, w pokoiku Ks. Orione, by mu towarzyszyć podczas ostatniej choroby. Miał go przed oczami i w sercu także wtedy, na ostatnim „słówku na dobranoc”, kiedy chciał powtórzyć wyrażenia, które tyle razy padały z jego ust: „Jeszcze nigdy tak nie czułem miłości do Polaków, jak to odczuwam teraz; jeszcze tak bardzo nie czułem bólu, jak w tych dniach, kiedy biedna Polska została po barbarzyńsku zaatakowana”, zostawiając, jako testament w tym względzie, serdeczny, ojcowski bodziec i pamiątkę: „I wy, o drodzy klerycy włoscy, zapamiętajcie te słowa i kochajcie Polaków. Kochajcie zawsze tych waszych braci!” (źródło: Orione.pl)

O miłości Księdza Orione do Polski można przeczytać na portalu Orione.pl w artykule Włoch Zakochany w Polsce


 

Życiorys Księdza Alojzego Orione

Ks. Alojzy Orione, założyciel "Małego Dzieła Boskiej Opatrzności", urodził się w Pontecurone (AL.), 23 czerwca 1872 r. w ubogiej rodzinie. Już jako 20-letni kleryk zajął się ubogimi chłopcami, gromadząc ich w małym domku w dzielnicy San Bernardino w Tortonie (1893 r.).

Był to początek długiej drogi, jaką Opatrzność Boża, której bezgranicznie zaufał, prowadziła Ks. Orione po trudnych ścieżkach tego świata, aby niósł pomoc duchową i materialną najbardziej potrzebującym i opuszczonym.

Dla realizowania tego zadania, do którego przynaglała go miłość Chrystusa do ubogich, zaczął wokół siebie gromadzić współpracowników, dając w ten sposób początek Synom Boskiej Opatrzności. Ceniąc sobie rozmodlenie, szybko zakłada Eremitów Boskiej Opatrzności (1899 r.) oraz Braci koadiutorów.

Wiedziony duchem Bożym, zakłada następnie Zgromadzenie "Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia" (1915 r.), a także "Siostry Sakramentki Niewidome" (1927 r.). Wgłębiając się w ducha Założyciela, ostatnio została utworzona wspólnota "Sióstr Kontemplacyjnych Jezusa Ukrzyżowanego" (1990 r.).

Również z apostolskiego ducha Ks. Orione powstał też "Orioński Instytut świeckich" (1959 r.), który skupia w swoich szeregach, tak osoby składające śluby, jak i bez ślubów, żyjących w swoich dotychczasowych środowiskach.

Już bowiem za swojego życia Ks. Orione gromadził i formował liczne osoby świeckie, które zajmowały się prowadzeniem instytucji charytatywnych w jego duchu. Powstawały różne grupy, a ostatnio - właśnie z nich - tworzy się "Orioński Ruch świeckich".

Taki jest obraz "drzewa o wielu konarach" , które od samego początku zostało nazwane przez samego Założyciela "Małym Dziełem Boskiej Opatrzności".

Ks. Orione, który przyszedł na świat i żył w ubóstwie, widząc niesprawiedliwość społeczną oraz świat coraz bardziej pozbawiany wartości chrześcijańskich, wzniósł wysoko sztandar miłości Chrystusowej, wołając: "miłość i tylko miłość zbawi świat".


Zawsze gotowy na Boże wezwanie, Ks. Orione modlił się i działał z entuzjazmem i odwagą, pokładając swoją ufność w Bożej Opatrzności. Wprost z niezwykła ofiarnością, nie szczędząc swego zdrowia i sił, pomagał ofiarom trzęsień ziemi w Reggio Calabria i Mesynie (1908 r.) oraz w Marsyce (1915 r.).

Toteż trawiony żarliwością wobec Kościoła ubogich, zdołał przeszczepić prowadzone przez siebie dzieła miłosierdzia na wszystkie regiony Włoch, budując świątynie, szkoły, a przede wszystkim domy dla ubogich i potrzebujących, głosząc wszystkim Radosną Nowinę Chrystusa.

Owszem, jego "Małe Dzieło Boskiej Opatrzności" z czasem rozprzestrzeniło się nie tylko w Europie, ale i w obu Amerykach - dokąd odbył dwie podróże misyjne - a także zostało przeniesione na kontynent afrykański, obecnie zaś do krajów Europy Wschodniej, do Jordanii, a nawet do Azji (Filipiny).Ks. Orione, ożywiony duchem miłości do Jezusa, Maryi, dusz i Papieża, uczynił ze swego życia całopalną ofiarę, która płonęła aż do jego błogosławionej śmierci. Nastąpiła ona 12 marca 1940.

Życie i działalność Ks. Orione znalazły swoje bogate świadectwo wśród ludzi i napisanych o nim biografiach. Jego niezwykle liczne listy i pisma, wydane i te jeszcze nie opublikowane, stanowią dziś ogromny materiał dla formacji jego naśladowców, jak i tych, którzy darzą go szczególną czcią. Materiał ten bywa też wykorzystywany w celach naukowych, w zakresie historii, pedagogiki, duchowości czy hagiografii.

Dnia 26 października 1980 r. Ojciec św. Jan Paweł II, ogłaszając Ks. Orione błogosławionym, powiedział: "Szczególnie dziś żywy jest przykład tego apostoła miłości, ojca ubogich i dobroczyńcę opuszczonych, jak go nazwał Pius XII. Wyniesiony dziś na ołtarze, Ks. Orione jest jedną z najwybitniejszych postaci naszego wieku, a to dzięki jego otwarcie przepowiadanej wierze i jego heroicznie przeżywanej miłości".

Kanonizacja Założyciela nastąpiła 16 maja 2004 roku. W czasie Mszy św. na placu św. Piotra Papież Jan Paweł II przypomniał, że "Ks. Orione dla imienia Jezusa Chrystusa poświęcił całe swoje życie". Wspomniał też, że posługę apostolską tego kapłana naznaczyły "cierpienia fizyczne i moralne, zmęczenie, trudności, przejawy niezrozumienia i przeszkody wszelkiego typu". Przywołując fragmenty jego pism, Ojciec święty zauważył, że "serce tego stratega miłości nie miało granic, gdyż wypływało z miłości Chrystusa", dodając, iż "ten pokorny syn brukarza głosił, że "tylko miłość zbawi świat".

W "szkole" Ks. Orione uformował się liczny zastęp świctobliwych zakonników, sióstr zakonnych oraz osób świeckich, którzy poprzez swoją apostolską gorliwość i dobroczynne dzieła wnieśli do Kościoła i społeczeństwa wiele dobra. Są to już dziś "Słudzy Boży".

Toteż charyzmat i program Ks. Orione żyje nadal, dzięki właśnie tym, którzy kroczą jego śladami, starając się "głosić na całym świecie Chrystusa i prowadzić do Niego, do Kościoła i Papieża dzieci ludu i ubogich, aby wszystko odnowić w Chrystusie poprzez praktykę dzieł ewangelicznego miłosierdzia".

 

Życie ks. Orione - chronologicznie


1872 r.

 • 23 czerwca: urodził się w Pontecurone Jan Alojzy Orione;
 • 24 czerwca: chrzest;


1885 r.

 • 4 września: przyjęty do Zgromadzenia Franciszkanów w Vogherze;


1886 r.

 • W wielkim tygodniu jest ciężko chory a w czerwcu zostaje wydalony ze Zgromadzenia Franciszkanów;
 • 4 października: zostaje przyjęty do Oratorium Valdocco (Turyn) i spotyka się z Księdzem Bosco;


1889 r.

 • 16 października: wstępuje do Seminarium w Tortonie;


1891 r.

 • 1 grudnia: zostaje kustoszem Katedry w Tortonie;


1892 r.

 • 2 marca: rozpoczyna pracę z młodzieżą;
 • 3 lipca: otwiera Oratorium św. Alojzego;


1893 r.

 • 15 października: otwiera pierwsze gimnazjum w dzielnicy San Bernardino;


1894 r.

 • 5 października: gimnazjum zostaje przeniesione do "św. Klary" w centrum Tortony;
 • Otwiera domy studenta w Turynie i Genui;


1895 r.

 • 13 kwietnia: święcenia kapłańskie;


1896 r.

 • sierpień: otwiera placówkę w Mornico Losana;


1898 r.

 • 15 sierpnia: wydanie "Dzieła Boskiej Opatrzności"
 • październik: wezwany do Noto (Syrakuzy) przez bpa Blandini, zajmuje się Gimnazjum Biskupim św. Alojzego i Szkołą Rolniczą;


1899 r.

 • czerwiec: otwiera w San Remo Gimnazjum św. Romolo;


1901 - 1902 r.

 • Otwiera Szkoły Rolnicze w Bagnorea, Cegni, Varze, Rzymie, Nunziatella, św. Józefa w Balduina, św. Maryi na Monte Mario;


1903 r.

 • 21 marca: zatwierdzenie diecezjalne Dzieła przez bpa Bandi;


1904 r.

 • maj: przeniesienie domu macierzystego w Tortonie do Domu Oblatów, nazwanego później "Paterno";


1905 r.

 • Otwarcie pierwszej drukarni w Tortonie;


1908 r.

 • 25 marca: rozpoczyna działalność w dzielnicy Appia w Rzymie, na wezwanie Piusa X


1909 r.

 • 4 stycznia: wyjeżdża na Sycylię, po trzęsieniu ziemi; otwiera sierociniec w Cassano Ionio;
 • 18 czerwca: nominowany przez Piusa X Wikariuszem Generalnym Messyny;


1911 r.

 • 8 grudnia: zakup Villa Moffa (Brazylia), gdzie później otworzy Nowicjat;


1912 r.

 • Powrót z Sycylii do Tortony;
 • 19 kwietnia: składa śluby wieczyste na ręce Papieża Piusa X;


1913 r.

 • grudzień: wyjazd pierwszych misjonarzy do Brazylii;


1915 r.

 • styczeń: wyjazd do Avezzano zniszczonego przez trzęsienie ziemi;
 • 29 czerwca: zakłada Zgromadzenie Małych Sióstr Misjonarek miłosierdzia a następnie otwiera dom w Ameno (Novara);


1918 r.

 • 29 sierpnia: składa wraz z ludem Tortony uroczysty ślub o wzniesienie Sanktuarium Matki Bożej od Straży;


1919 r.

 • Patriarcha La Fontaine wzywa go do Wenecji, gdzie powierza mu sierociniec oraz Instytut Manin;
 • 27 grudnia: otwiera Instytut Najświętszego Serca w San Severio Marche;


1920 r.

 • Otwiera dom w Campocroce di Mirano (Wenecja); otwarcie Instytutu Dante Alighieri w Tortonie;


1921 r.

 • luty: kupuje wydawnictwo Emiliana Editrice w Wenecji;
 • 12 czerwca: Instytut Berna wraz ze szkołami zawodowymi w Mestre: Instytut Artiganelli dla sierot w Wenecji;
 • 4 sierpnia: wyjazd do Ameryki Południowej;
 • 3 września: otwarcie szkół rolniczych w Rafat (Palestyna), Rio de Janeiro; w Puerto Mar del Plata otwiera szkołę i parafię Najświętszej Rodziny; w Buenos Aires dom poprawczy Marcoz Paz;


1922 r.

 • 4 lipca: powrót z Brazylii;


1923 r.

 • Pierwszy dom w Polsce, w Zduńskiej Woli, Erem św. Alberta w Butrio, Instytut Artiganelli w Wenecji;


1924 r.

 • 19 marca: otwarcie Cottolenga w Genui. Ponowne otwarcie Gimnazjum św. Jerzego w Nowi Ligure; powstaje Dzieło św. Antoniego;


1925 r.

 • 20 czerwca: sierociniec w Acandia (Wyspa Rodos). Pobożny Instytut Magreta (Modena)


1926 r.

 • 23 października: wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę sanktuarium w Tortonie.
 • listopad - ciężka choroba zagrażająca życiu


1927 r.

 • 15 sierpnia: założenie Sióstr Sakramentek Niewidomych w Tortonie;


1928 r.

 • kwiecień: rozpoczęcie robót przy Sanktuarium w Tortonie;
 • październik: otwarcie Seminarium św. Antoniego w Vogherze.


1929 r.

 • styczeń: wydanie czasopisma "Mater Dei", Dom Opieki dla robotników w Montevideo;


1930 r.

 • Szkoła rolnicza (Urugwaj), otwiera Instytut w Fano (Pesaro) i Instutut św. Wiktora w Borgonovo ( Piacenza).
 • 26 grudnia: pierwszy żywy żłóbek w Tortonie


1931 r.

 • 29 sierpnia: inauguracja sanktuarium Matki Bożej od Straży.


1932 r.

 • Instytut św. Benedykta w Montebello ( Pavia ), Dzieło św. Józefa w Mar del Plata. Dom dla starców w Tortonie.


1933 r.

 • Początek Małęgo Cottolenga w Mediolanie, willa Caritas w Tortonie, Instytut Paverano w Genui.


1934 r.

 • 27 maja: pierwszy zjazd wychowanków w Tortonie; Kolonia św. Innocentego w Tortonie; pierwszy dom w Stanach Zjednoczonych w Jasper Indiana; Parafia św. Karola w Montevideo.
 • 24 września: druga podróż do Ameryki Południowej.


1935 r.

 • 18 kwietnia: kamień węgielny pod budowę Małęgo Cottolenga w Claypole.


1936 r.

 • Nowe Dzieła w Argentynie, Brazylii, Urugwaju, Chile; domy w Anglii Cardiff, Galli dla opieki nad emigrantami włoskimi Dom w Albanii w Shijak dla robotników włoskich.


1937 r.

 • 24 sierpnia: powrót z Ameryki Południowej.


1938 r.

 • 16 stycznia: otwarcie Instytutu św. Filipa w Rzymie.
 • 11 listopada: nowy Instytut Artiganelli a Aleksandrii.
 • 7 grudnia: nowe skrzydło Cottolenga w Mediiolanie.


1939 r.

  22 stycznia: druga konfederacja na uniwesytecie Katolickim w Mediolanie "Tam gdzie Opatrzność"
 • 1 marca: wysyłanie ostatniej grupy misjonarzy do Ameryki.
 • 31 marca: atak dławicy piersiowej (choroba serca) w Aleksandrii
 • 26 maja: otwarcie Sanktuarium maryjnego w Fumo (Pavia)
 • 29 maja: otwarcie Willi św. Katarzyny w Genui Molassana.
 • 28 października: ostanie spotkanie z Piusem XII na Porta San Sebastiano w Rzymie.


1940 r.

 • 9 lutego: kolejny atak dławicy piersiowej w domu macierzystym w Tortonie, ostatnie namaszczenie.
 • 6 marca: ostania wizyta w Sanktuarium w Tortonie.
 • 8 marca: ostanie "słówko na dobranoc" w domu macierzystym, ze szczególną uwagą na Polskę; "Niech chcę żyć i umierać otoczony palmami, ale ubogimi, którzy są Jezusem Chrystusem".
 • 9 marca: ulega namowom lekarzom i udaje się do Sanremo.
 • 12 marca: ostatnie Msza św. i telegram do Ojca św.; o godzinie 22.45 odchodzi do Ojca z zawołaniem na ustach: "Jezu, Jezu, Jezu idę..."
 • 19 marca: pogrzeb w Sanktuarium w Tortonie.


1954 r.

 • 20 listopada: zatwierdzenie Zgromadzenia Boskiej Opatrzności przez Stolicę Apostolską.


1963 r.

 • 9 marca: papież Jan XXIII rozpoczyna proces beatyfikacyjny.


1965 r.

 • 17 kwietnia: zatwiedzenie Zgromadzenia Małych Sióstr Misjonarek Miłosiedzia przez Stolicę Apostolską..


1978 r.

 • 6 lutego: Paweł VI ogłasza Ks. Orione sługą Bożym.


1980 r.

 • 29 kwietnia: Jan Paweł II zatwierdza cuda przypisywane wstawiennictwu Sługi Bożego Don Orione.
 • 26 października: Jan Paweł II ogłasza Ks. Orione Błogosławionym.


2003 r.

 • 7 lipca: Uznano cud przypisywany wstawiennictwu Błogosławionego Alojzego Orione.


2004 r.

 • 16 maja: Kanonizacja czyli włączenie w poczet świętych Księdza Alojzego Orione.
Życiorys chronologicznie, opracowano na podstawie książki
ks. D. Sparpaglionie p.t. "Ksiądz Orione"

 Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam