Adopcja Laare grafika

 

W oczach dzieci, w ich uśmiechu przegląda się niebo.
Dostrzegajcie
w nich zawsze wybrańców Serca Jezusa....
Pamiętajcie, że wszystko co
uczynicie dla najmniejszych, uczynicie dla Pana.

                                                                                           św. Alojzy Orione

5 kroków wsparcia (adopcji) na odległość dziecka z Laare

Pytanie: Kto może podjąć wsparcie na odległość?
Odpowiedź: Każdy, kto pragnie uczynić dobro dla dziecka z Kenii.
Mogą to być osoby indywidualne, rodziny, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy i instytucje.

1. Kontakt z koordynatorami projektu:
    Barbara Szlagor     email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. kom. 722 195 659, lub
    Anna Grzybowska   email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. kom. 722 195 675
2. Po otrzymaniu od koordynatora dwóch formularzy dokumentów, czytelne wypełnienie, podpisanie i przesłanie tych dokumentow tjformularza deklaracji wsparcia dziecka na odległość oraz oświadczenia dotyczącego ochrony wizreunku dziecka objętego wsparciem na odległość. Skan dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: laare@czynmydobro.pl  zaś oryginały  wypełnionych i podpisanych dokumentow prosimy przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro Biuro w Kaliszu
ul. T. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz

myły piekna fota Laare

Wsparcie dziecka na odległość można podjąć na czas określony jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż do momentu ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej lub średniej. Jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niż 1 rok, bądź jednorazowo, to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej, której celem jest pomoc doraźna dzieciom będącym w pilniej potrzebie.

3. Po wpłynięciu do Fundacji deklaracji wsparcia (adopcji) na odległość oraz oświadczenia dotyczącego ochrony wizerunku dziecka, Darczyńca otrzymuje od koordynatora projektu zdjęcie i opis dziecka, które zadeklarował wspierać przez określony czas. Korespondencja odbywa się drogą mailową.

4. Od momentu rozpoczęcia wsparcia na odległość, Darczyńca przekazuje darowizny pieniężne na rzecz dziecka na poniższy numer rachunku:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Numer rachunku: 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
W tytule przelewu wpisujemy Laare- imię dziecka i numer nadany w projekcie
/np. Laare - Ann 123/

dla przelewów z zagranicy:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

Co, jak, ile?
Darowizny można przekazywać w następującym systemie: raz na miesiąc, z góry raz na kwartał lub z góry raz na rok. Wsparcie kenijskiego dziecka będącego w szkole podstawowej wynosi 70 zł miesięcznie. Wsparcie kenijskiego ucznia szkoły średniej wynosi 150 zł miesięcznie.

Co mieści się w tej kwocie pomocy?
Darczyńca zapewnia swojemu Podopiecznemu wyżywienie, ubranie, opiekę medyczną, a przede wszystkim pokrywa koszty edukacji dziecka/ucznia i koszty jego ubezpieczenia. Darczyńca daje dziecku realną szansę na wyjście z kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte wykształcenie ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy. Adopcję dziecka ze szkoły podstawowej można podjąć indywidualnie lub w kilka/klikanaście osób.

Dlaczego adopcja ucznia ze szkoły średniej jest dwukrotnie wyższa?
Objęcie wsparciem ucznia szkoły średniej wiąże się z większymi kosztami miesięcznymi, które wynoszą 150 zł. Wynika to z faktu, że opłaty za edukację, wyprawkę ucznia i pobyt w internacie są w Kenii nieporównywalnie większe niż w przypadku ucznia szkoły podstawowej. Mamy jednak świadomość, że tylko edukacja jest szansą na lepszą przyszłość dla Afryki. Im bardziej młode pokolenie będzie wykształcone, tym szybciej „podniesie swój kraj do góry”. Dlatego też ufamy, że nie zabraknie Darczyńców, którzy otworzą swoje serca dla kenijskiej młodzieży szkół średnich i poprzez finansowe wsparcie "poniosą kaganek oświaty na krańce ziemi". Adopcję ucznia ze szkoły średniej można podjąć indywidualnie lub w kilka/kilkanaście osób np. Dwoje Darczyńców wspiera ucznia wpłacając po 75 zł miesięcznie, Troje Darczyńców wspiera po 50 zł miesięcznie itd.

sprawozd foto na fb 2020Każdy darczyńca do dnia 31 marca otrzymuje od Fundacji sprawozdanie za poprzedni rok podatkowy. Sprawozdanie z otrzymanej darowizny pieniężnej jest potwierdzeniem, że darowizna (jednorazowa lub cykliczna), przekazana poprzednim roku podatkowym, została przeznaczona na cel wskazany przez Darczyńcę w tytule wpłaty, który jest zgodny z celami statutowymi Obdarowanego.

 

 

 

5. Modlitwa za dziecko, które zostało objęte wsparciem.
Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad wspieramym przez mnie dzieckiem i wszystkimi dziećmi z Laare i innych regionów Kenii oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij naszą pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen.

dziecko z Laare z bułką

Rodzic Adopcyjny w ramach wsparcia na odległość, otrzymuje od Fundacji jeden raz w roku informację o dziecku, o jego postępach w nauce oraz aktualne zdjęcie dziecka. Rok szkolny w Kenii kończy się 31 grudnia. Koordynator lokalny projektu w misji Laare przygotowuje aktualne zdjęcia dziecka wraz ze świadectwem szkolnym i przesyła do Fundacji. Następnie koordynator projektu w Polsce przesyła drogą mailową informacje Rodzicom Adopcyjnym.

 

Czy można pisać listy do dzieci?
Jest możliwość pisania listów lub kartek pocztowych w języku angielskim bezpośrednio do zaadoptowanego dziecka. Darczyńca może wysłać list i/lub kartkę bezpośrednio do Misji Sióstr Orionistek w Laare na adres:

Little Misionary Sisters of Charity
s. Alicja Kaszczuk
P.O. BOX 149
60 601 Laare, Meru North
Kenya

A co z paczkami? Czy można wysyłać dzieciom różne rzeczy?
Można przesłać paczkę dla dziecka bezpośrednio do misji Laare za pośrednictwem poczty, ale należy zwrócić uwagę, że jedynie paczki o wadze do 1 kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze. Zaś paczki powyżej 1 kilograma wymagają dodatkowo przesłania równowartosci 20 euro na konto Fundacji z dopiskiem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra Alicja mogła pokryć koszty odbioru.

UWAGA!!! Z uwagi na epidemie Koronawirusa (COVID-19) prosimy o wtrzymanie wszelkich przesyłek do Laare. Przesyłki do Kenii są w chwili obecnej zawracane. O zmianie sytuacji poinformujemy.

A czego najbardziej potrzebują dzieci?
Koce, ręczniki, bielizna, odzież, obuwie, przybory szkolne. Wszystkie te produkty można nabyć w Kenii w lokalnym markecie, który pod względem asortymentu nie odbiega od standardów europejskich. Jest tylko jedna różnica… ubogiej lokalnej ludności nie stać na ich zakup. Dlatego tak ważne jest wsparcie finansowe, które stwarza dzieciom szansę na lepsze życie.

Bardzo ważne informacje dla Darczyńców- Rodziców Adopcyjnych
Prosimy Was Drodzy Rodzice Adopcyjni o wyrozumiałość i informujemy, że nie mamy możliwości podawać Wam na bieżąco informacji o dziecku, np. o aktualnym wzroście, rozmiarze buta. W projekcie pomocą obejmujemy ponad 1500 dzieci i nie wszystkie są na miejscu w Laare. Wiele z nich uczy się w innych szokach oddalonych nawet o 300 km od Laare. Najważniejsze jest to, że otwieracie serca na ich potrzeby, a misja za pośrednictwem Fundacji te potrzeby realizuje. To Wy sprawiacie, że dzieci mogą uczęszczać do szkoły. To Wy poprzez wsparcie na odległosć budujecie lepszą Kenię.

Laare, gdzie jest ta wioska?
Laare - to mała wioska w centralnej Kenii, w której duża liczba mieszkańców nadal żyje w głęboko zakorzenionej tradycji plemiennej. Siostrom Orionistkom w 2007 roku powierzono realizację projektu dożywiania dzieci pn. WIRIGIRO (w języku plemiennym Kimeru "nadzieja") oraz pieczę nad wybudowaną tam piekarnią. Więcej...


s Alicja profiloweSiostra Alicja Kaszczuk ze Zgromadzenia Sióstr Orionistek Małych Misjonarek Miłosierdzia posługuje na misjach w Kenii od 2008 roku.
Siostra Alicja jako misjonarka posługująca w Kenii odpowiedzialna jest za wiele obszarów, w tym również  za projekt WIRIGIRO.

Projekt Adopcja na odległość dzieci z wioski Laare w Kenii realizowany przez naszą Fundację obejmuje wsparciem dzieci włączone w misyjny projekt Sióstr Orionistek pn. Wirigiro.
Kontakt z s. Alicją Kaszczuk MMM:
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. 00 254723504478

Bieżące info z Misji Laare na Facebook:

 

 

 

Podaruj dzieciom z Laare nadzieję
przekaż im Twój 1% podatku

maluchy laare KRS

 


 

A B C adopcji na odległość dzieci z Laare

 

Aby podjąć adopcję na odległość dziecka z Laare wystarczy wykonać następujące kroki:

 

1. Kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefniczy (kom. 532 440 004) z koordynatorem projektu Klaudią Zielińską w sprawie wyboru konktetnego dziecka do adopcji.

2. Przesłanie deklaracji w formie elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres siedziby: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa.

3. Zadeklarowany okres adopcji imiennej nie może być krótszy niż 1 rok (jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niz 1 rok to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej).

4. Po otrzymianiu drogą mailową zdjęcia i opisu dziecka od koordynatora projektu, można dokonywa wpłat na wyodrębnione na potrzeby projektu subkonto:

Bank Pekao SA IV Oddział w Warszawie, ul. Grójecka 1/3
Numer rachunku: PL 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
Kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu wpisujemy Laare, imię i nazwisko dziecka, numer rejestrowy
/np. Laare, Ann Mwenbwa, 123/

Wpłat można dokonywać raz na miesiąc, kwartalnie lub raz na rok.

 

5. Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł na dziecko ze szkoły podstawowej i 150 zł na dziecko ze szkoły średniej.

Ta kwota pokrywa koszty pełnego miesięcznego utrzymania jednego dziecka, łącznie z opieką medyczną, czesnym za szkołę, ubezpieczeniem, mundurkiem i przyborami szkolnymi, jak również pokrywa koszty całodziennego wyżywienia.
W przypadku dzieci ze szkoły średniej koszt adopcji jest dużo większy, gdyż opłaty za naukę i wyprawkę są bardzo duże. Jednakże edukacja jest szansą dla Afryki.

W tym miejscu pragniemy podkreślić, że adopcję mogą podjać osoby indywidulane ale takze grupy, np. grupa przyjaciół, rodzina, wspólnota, uczniowie szkoły.

6. Modlitwa za dziecko.

7. Jest możliwość pisania listów do zaadoptowanego dziecka w języku angielskim, lub kartek pocztowych. Odbywa sie to w sposób nasępujący:

1) wysyłają Państwo list (kartkę) bezposrednio na adres misji w Laare,

 

Little Misionary Sisters

.....................................

 

2) wysyłają Pastwo list (kartkę) do siedziby Fundacji i nasz koordynatow przesyła listy zbiorowo zebrane od darczynców do Laare.

 

8. Można przesłać paczkę z rzeczami dla dziecka bezpośrednio do misjii Laare ale należy zwrócć uwagę na to ze jedynie paczki do jednego kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze, zaś paczki powyżej jednego kiolograma wymagają dodatkowo przesłania 20 euro na konto fundacji z dopiskem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra Alicja mogła pokryć koszty odbioru.

 

 

Kontakt, modlitwa za dziecko

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam