baner Jessie Laare

 

5 kroków wsparcia (adopcji) na odległość dziecka z Laare

1. Kontakt z koordynatorami projektu:
    Barbara Szlagor     email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. kom. 694 631 057, lub
    Anna Grzybowska  emailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. kom. 


2. Po otrzymaniu od koordynatora dwóch formularzy dokumentów, czytelne wypełnienie, podpisanie i przesłanie tych dokumentow tjformularza deklaracji wsparcia dziecka na odległość oraz oświadczenia dotyczącego ochrony wizreunku dziecka objętego wsparciem na odległość. Skan dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zaś oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentow prosimy przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro Biuro w Kaliszu
ul. T. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz

myły piekna fota Laare

Wsparcie dziecka na odległość można podjąć na czas określony jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż do momentu ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej lub średniej. Jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niż 1 rok, bądź jednorazowo, to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej, której celem jest pomoc doraźna dzieciom będącym w pilniej potrzebie.

3. Po wpłynięciu do Fundacji deklaracji wsparcia (adopcji) na odległość oraz oświadczenia dotyczącego ochrony wizerunku dziecka, Darczyńca otrzymuje drogą mailową od koordynatora  zdjęcie i opis dziecka, które zadeklarował wspierać przez określony czas.

4. Dokonywanie przez Darczyńcę cyklicznych wpłat darowizn na rzecz dziecka objętego wsparciem na poniższe subkonto:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Numer rachunku: 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
W tytule przelewu wpisujemy Laare, imię i nazwisko dziecka, numer rejestrowy
/np. Laare, Ann Mwenbwa, 123/

dla przelewów z zagranicy:
Kod SWIFT (BIC): PKOPPLPW, IBAN:PL

Wpłat można dokonywać w następującym systemie: raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok. Każdy darczyńca otrzymuje na przełomie marca i kwietnia potwierdzenie wpłat za rok poprzedni. Wsparcie dziecka w wieku szkolnym wynosi 70 zł miesięcznie. Wsparcie ucznia szkoły średniej wynosci 150 zł miesięcznie.

Każdy darczyńca do dnia 31 marca otrzymuje od Fundacji
sprawozdanie dotyczące przekazanej darowizny pieniężnej (jednorazowej lub cyklicznej)
za poprzedni rok podatkowy.

5. Modlitwa za dziecko, które objęte zostało wsparciem.
Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad wspieramym przez mnie dzieckiem i wszystkimi dziećmi z rejonu Ankazoabo-SUD oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij naszą pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen.

Darczyńca (Rodzic Adopcyjny), w ramach wsparcia na odległość, otrzymuje od Fundacji raz w roku informację o dziecku, o jego postępach w nauce oraz aktualne zdjęcie dziecka.

dziecko z Laare z bułkąDarczyńca, który podejmie adopcję na odległość, w ramach przekazywanej darowizny 70 zł/150 zł na miesiąc, zapewnia swojemu adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie, dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację (opłata czesnego), ubezpieczenie, oraz daje dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte wykształcenie ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy.

 

Adopcję na odległość mogą podjąć: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy i instytucje.

Rok szkolny w Kenii w Laare kończy się 31 grudnia. Wówczas koordynator lokalny w Misji Laare przygotowuje aktualne zdjęcie dziecka wraz ze świadectwem szkolnym, które darczyńcy otrzymują drogą mailową: dokumenty są wysyłane darczyńcom raz w roku.

Jest możliwość pisania listów lub kartek pocztowych w języku angielskim bezpośrednio do zaadoptowanego dziecka. Darczyńca może wysłać list i/lub kartkę bezpośrednio do Misji Sióstr Orionistek w Laare na adres:

Little Misionary Sisters of Charity
s. Alicja Kaszczuk
P.O. BOX 149
60 601 Laare, Meru North
Kenya


2012 05 17 s alicjaKontakt z koordynatorem głównym projektu z ramienia Zgromadzenia Sióstr Orionistek
s. Alicja Kaszczuk Misjonarka w Kenii
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. 00 254723504478

 

 

 

 

 

Podaruj dzieciom z Laare nadzieję
przekaż im Twój 1% podatku

1 proc

 


 

A B C adopcji na odległość dzieci z Laare

 

Aby podjąć adopcję na odległość dziecka z Laare wystarczy wykonać następujące kroki:

 

1. Kontakt mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefniczy (kom. 532 440 004) z koordynatorem projektu Klaudią Zielińską w sprawie wyboru konktetnego dziecka do adopcji.

2. Przesłanie deklaracji w formie elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres siedziby: Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, ul. Williama Lindleya 12, 02-005 Warszawa.

3. Zadeklarowany okres adopcji imiennej nie może być krótszy niż 1 rok (jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niz 1 rok to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej).

4. Po otrzymianiu drogą mailową zdjęcia i opisu dziecka od koordynatora projektu, można dokonywa wpłat na wyodrębnione na potrzeby projektu subkonto:

Bank Pekao SA IV Oddział w Warszawie, ul. Grójecka 1/3
Numer rachunku: PL 14 1240 1053 1111 0010 4353 6691
Kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu wpisujemy Laare, imię i nazwisko dziecka, numer rejestrowy
/np. Laare, Ann Mwenbwa, 123/

Wpłat można dokonywać raz na miesiąc, kwartalnie lub raz na rok.

 

5. Miesięczny koszt adopcji wynosi 70 zł na dziecko ze szkoły podstawowej i 150 zł na dziecko ze szkoły średniej.

Ta kwota pokrywa koszty pełnego miesięcznego utrzymania jednego dziecka, łącznie z opieką medyczną, czesnym za szkołę, ubezpieczeniem, mundurkiem i przyborami szkolnymi, jak również pokrywa koszty całodziennego wyżywienia.
W przypadku dzieci ze szkoły średniej koszt adopcji jest dużo większy, gdyż opłaty za naukę i wyprawkę są bardzo duże. Jednakże edukacja jest szansą dla Afryki.

W tym miejscu pragniemy podkreślić, że adopcję mogą podjać osoby indywidulane ale takze grupy, np. grupa przyjaciół, rodzina, wspólnota, uczniowie szkoły.

6. Modlitwa za dziecko.

7. Jest możliwość pisania listów do zaadoptowanego dziecka w języku angielskim, lub kartek pocztowych. Odbywa sie to w sposób nasępujący:

1) wysyłają Państwo list (kartkę) bezposrednio na adres misji w Laare,

 

Little Misionary Sisters

.....................................

 

2) wysyłają Pastwo list (kartkę) do siedziby Fundacji i nasz koordynatow przesyła listy zbiorowo zebrane od darczynców do Laare.

 

8. Można przesłać paczkę z rzeczami dla dziecka bezpośrednio do misjii Laare ale należy zwrócć uwagę na to ze jedynie paczki do jednego kilograma nie wymagają dodatkowej opłaty przy odbiorze, zaś paczki powyżej jednego kiolograma wymagają dodatkowo przesłania 20 euro na konto fundacji z dopiskem „na opłatę za paczkę”, aby Siostra Alicja mogła pokryć koszty odbioru.

 

 

Kontakt, modlitwa za dziecko

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam