s Alojza z dziecmiAdopcja czyli wsparcie na odległość dzieci z Misji Ankazoabo-SUD na Madagaskarze
KOMUNIKAT DLA DARCZYŃCÓW

Drodzy Darczyńcy, którzy pragniecie rozpocząć wsparcie na odległość dziecka z Madagaskaru i przysyłacie do nas wiadomości z prośbą o wskazanie dziecka, prosimy Was o cierpliwość.

 

Obecnie oczekujemy na informacje z Misji Ankazoabo-SUD o sytuacji dzieci, które pilnie potrzebują wsparcia oraz na ich zdjęcia. Misja jest oddalona 900 km od stolicy Antananarivo. Bardzo często w misji nie ma prądu, a co za tym idzie Siostry nie mają dostępu do internetu. Prosimy więc o wyrozumiałość w oczekiwaniu na przydzielenie Państwu dziecka.

Jednocześnie zachęcamy do podjęcia adopcji na odległość w fornie bezimiennej. Adopcja bezimienna to wsparcie doraźne dla dzieci znajdująych sie w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej. Dzięki darowiznom pozyskanym w ramach adopcji bezimiennej Siostry Misjonarki niosą pomoc najuboższym dzieciom, które bardzo często znajdują sie w drmatycznej sytuacji skrajnego niedożywienia i zaniedbania.

 

W oczach dzieci, w ich uśmiechu przegląda się niebo.
Dostrzegajcie
w nich zawsze wybrańców Serca Jezusa....
Pamiętajcie, że wszystko co
uczynicie dla najmniejszych, uczynicie dla Pana.

                                                                                                     św. Alojzy Orione

magadaskar2018 a

Blog Sióstr Orionistek posługujących na misjach na Madagaskarze

MADAGASKAR to największa wyspa kontynentu afrykańskiego na Oceanie Indyjskim, leżąca w strefie tropikalnej. Wyspę przecina zwrotnik koziorożca i znajduje się w strefie wiatrów elizyjskich na Oceanie Indyjskim, które są przyczyną dwóch pór roku oraz wielkich cyklonów występujących pomiędzy styczniem i marcem. Powodują one wiele szkód. Oddzielona od Afryki kanałem mozambickim i otoczona małymi wysepkami. Madagaskar dzieli się na 22 regiony. Stolicą wyspy jest Antananarivo. Na całej wyspie używa się  języka malgaskiego. Jest on drugim językiem obok francuskiego. Społeczeństwo malgaskie jest bardzo młode i obecnie żyje na wyspie około 16 milionów mieszkańców. Powyżej 50% ludności Madagaskaru wyznaje lokalny animizm, 25% katolicyzm, 20% protestantyzm a 5%  społeczeństwa to wyznawcy islamu. Istnieje także wiele sekt. Madagaskar jest krajem słabo rozwiniętym i większość ludności żyje w biedzie, ale Malgasi starają się o polepszenie bytu i zmianę aktualnej sytuacji.

ANKAZOABO-SUD znajduje się w południowo-wschodniej części Madagaskaru, w prowincji Toliara (Tuléar) – jednej z sześciu na „Wielkiej Wyspie”. Okręg administracyjny Ankazoabo-Sud rozciąga się na obszarze 8.000 km², który zamieszkują ludzie należący do różnych grup etnicznych. Pracują tam Siostry Orionistki.

20140909 mg

Wśród działalności Sióstr Orionistek w dystrykcie Ankazoabo, (o obszarze 2400 km²), można wyróżnić służbę duszpasterską, edukacyjną i zdrowotną. W obrębie tego dystryktu, który znajduje się w Diecezji Morombe w 2007 roku było już 2 493 katolików.

Siostry pomagają obecnie 2 księżom ze Zgromadzenia Świętej Rodziny w ewangelizacji ludności, nauczając katechizmu przede wszystkim dzieci plemienia Bara, najliczniejszego w tym regionie. Tak oto 5 sióstr zajmuje się katechizacją w centrum dystryktu: Parafii Ankazoabo-Sud oraz Parafiach w buszu (13). W każde niedzielne popołudnie jest spotkanie w kaplicy, za które są odpowiedzialne 2 siostry i kilku młodych ludzi, lub ktoś prowadzi zabawy dla dzieci i młodzieży z centrum, (tych którzy znajdują się w Ankazoabo) oraz peryferii.

W Ankazoabo- Sud oprócz Bara zamieszkują różne plemiona obce, z których dzieci prowadzone są do szkoły prywatnej misyjnej lub do szkoły publicznej, zależnie od możliwości rodziców zapłacenia czesnego, ale najbardziej doceniane są szkoły wyznania katolickiego. To dzięki wysokiemu poziomowi intelektualnemu nauczających. Liczba szkół w buszu to 7, rozmieszczonych w różnych parafiach, gdzie odległość między Ankazoabo i niektórymi szkołami waha się od 5 do 45 km. Uczniów jest ok. 1 900. Liczba nauczycieli w Ankazoabo to 40, w tym 3 siostry i 13 nauczycieli w buszach. W ciągu ostatnich lat liczba szkół i nauczycieli zmniejszyła się z powodu braku pieniędzy na ich utrzymanie.

W tym miejscu istnieją tylko 2 przychodnie prywatne: ECAR, w której jedna siostra pracuje jako pielęgniarka, wspomagana przez inną siostrę salową; oraz przychodnia luterańska. Państwo założyło Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej 2°, tak więc jest duży niedostatek leków i materiałów. Siostry odwiedzają ludzi w buszu, więc istnieją „wędrowne lecznice”. Przychodnia katolicka została ponownie otwarta wraz z przybyciem Sióstr Orionistek do Ankazoabo-Sud we wrześniu 2006 roku. Urządziły już one jedną przyzwoitą przychodnię w najbliższej wiosce w buszu. Obejmuje ona głównie uczniów i nauczycieli, a w wyjątkowych sytuacjach siostry pomagają również innym, np. osobom bardzo biednym lub w przypadku epidemii – wszystkim potrzebującym.

20140909 mada

 Można powiedzieć, że beneficjentami tych działań jest z pewnością wiele osób mieszkających w południowym Ankazoabo: starzy, młodzi, dzieci, chrześcijanie i niechrześcijanie; ponieważ oprócz dostarczania wiedzy i opieki, działalność sióstr przyczynia się również do promowania człowieczeństwa, a tym samym do materialnego i duchowego postępu w gminie Ankazoabo-Sud.

Wśród pilnych potrzeb wymienia się:

- zapewnienie środków na zakup paliwa i utrzymanie samochodu do przewozu m. in. Pacjentów
- wsparcie materialne dla programu stałego dożywiania
- zdobycie środków na budowę i wyposażenie szkół (koszt budowy jednej szkółki to ok. 1000 zł)

- zapewnienie środków do wynagrodzenia personelu pedagogicznego i medycznego
- zdobycie środków na zakup leków i sprzętu medycznego

Jeżeli pragniesz pomóc Siostrom w realizacji ich misji charytatywnej i dziele ewangelizacji, zgodnie z właściwym im charyzmatem: „Odnowić wszystko w Chrystusie”, możesz podjąć adopcję na odległość. Projekt ten przewiduje dwie formy wsparcia: pomoc materialną i pomoc duchową.

Adopcja na odległość dzieci z rejonu Ankazoabo na Madagasakrze polega na wsparciu konkretnego malgaskiego dziecka, które jest sierotą lub, którego rodzice są w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez adopcję imienną lub bezimienną (pomoc doraźna).

logo madagaskar2

 

5 kroków
wsparcia - adopcji na odległość
dzieci z rejonu Ankazoabo-SUD
na Madagaskarze

 

 

1.Kontakt z koordynatorami projektu:
    Barbara Szlagor  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom. 694 631 057, lub
    Ada Pieniążek     mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kom. 661 133 154
2. Po otrzymaniu od koordynatora dwóch formularzy dokumentów, czytelne wypełnienie, podpisanie i przesłanie tych dokumentow tj.  formularza deklaracji wsparcia dziecka na odległość (adopcji) oraz oświadczenia dotyczącego ochrony wizreunku dziecka objętego wsparciem na odległość. Skan dokumentów należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zaś oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentow prosimy przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
Biuro w Kaliszu
ul. Kościuszki 24, 62-800 Kalisz

Wsparcie/adopcję dziecka na odległość można podjąć na czas określony jednakże nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż do momentu ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej lub średniej. Jeśli darczyńca pragnie wspomóc dziecko przez okres krótszy niż 1 rok, bądź jednorazowo, to zachęcamy do podjęcia adopcji bezimiennej, której celem jest pomoc doraźna dzieciom będącym w pilniej potrzebie.

3.  Po wpłynięciu do Fundacji deklaracji wsparcia (adopcji na odległość) oraz oświadczenia dotyczącego ochrony wizerunku dziecka, Darczyńca otrzymuje od koordynatora mailem zdjęcie i opis dziecka, które zadeklarował wspierać przez określony czas.

4. Dokonywanie przez Darczyńcę cyklicznych wpłat darowizn na rzecz dziecka objętego wsparciem na poniższe subkonto:

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa

Numer rachunku: PL 53 1240 1053 1111 0010 4040 4926

W tytule przelewu wpisujemy: Madagaskar - (imię dziecka i numer rejestrowy)
/np. Madagaskar- Lovasoa 123/

5. Modlitwa za dziecko, które objęte zostało wsparciem.
Panie Jezu Chryste proszę Cię o miłosierdzie, błogosławieństwo i opiekę nad wspieramym przez mnie dzieckiem i wszystkimi dziećmi z rejonu Ankazoabo-SUD oraz nad wszystkimi odrzuconymi dziećmi na świecie. Spraw aby doświadczyły one dobra i mogły godnie żyć. Przyjmij naszą pomoc i pomnóż dobre intencje wszystkich, którzy swoją pracą angażują się w poprawę ich życia. Obudź sumienia tych, w których rękach leży odpowiedzialność za losy świata. Daj każdemu z najmniejszych doświadczyć radości z miłosierdzia Bożego. Amen.

Darczyńca czyli Rodzic Adopcyjny, w ramach wsparcia na odległość, otrzymuje od Fundacji raz w roku informację o dziecku, o jego postępach w nauce oraz aktualne zdjęcie dziecka.

Wpłat można dokonywać w następującym systemie: raz na miesiąc, raz na kwartał lub raz na rok. Każdy darczyńca otrzymuje na przełomie marca i kwietnia potwierdzenie wpłat za rok poprzedni. Miesięczny koszt wsparcia jednego dziecka na odległość wynosi 70 zł.

Osoba, która podejmie adopcję na odległość, w ramach opłaty 70 zł na miesiąc, zapewnia swojemu adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie, dodatkowe lekarstwa, pokrywa edukację (opłata czesnego), ubezpieczenie, oraz daje dziecku realną możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, gdyż zdobyte wykształcenie ułatwi mu w przyszłości znalezienie pracy. Adopcję na odległość mogą podjąć: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy i instytucje.

Rok szkolny w Ankazoabo kończy się w lipcu. Wówczas Siostra przygotowuje aktualne zdjęcie dziecka wraz ze świadectwem szkolnym, które darczyńcy otrzymują drogą mailową: dokumenty są wysyłane darczyńcom raz w roku.

Jest możliwość pisania listów lub kartek pocztowych bezpośrednio do zaadoptowanego dziecka (w języku francuskim lub włoskim). Odbywa się to w sposób następujący:

Darczyńca wysyła list bezpośrednio do Misji Sióstr Orionistek na Madagaskarze na adres:

Mission Catholique
Petites Sœurs Missionnaires de la Charité
(Père Orione)
Ankazoabo Sud, 606, MADAGASCAR

 

Wesprzyj ten projekt
przekazując 1% Twojego podatku

madagaskar1

 

Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro z siedzibą w Warszawie (02-005), ul Williama Lindleya 12. Administrator przetwarza dane Darczyńców na podstawie uzasadnionego interesu [o którym stanowi art. 6 ust.1 pkt. f) RODO].

Przekazane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z realizacją projektu: „Adopcja na odległość dzieci z misji Ankazoabo - SUD na Madagaskarze”.

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone prawem.

Przekazanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapewnienia prawidłowości procesu realizacji projektu.

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Klauzula informacyjna zawierająca zasady przetwarzania danych osobowych w Fundacji dostępna jest na stronie www.czynmydobro.pl w zakładce RODO oraz pliki cookies

Ponadto pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można kierować za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i potwierdzenie ich aby ukryć ten komunikat
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzają się Państwo na ich zapisanie w pamięci Państwa urządzenia. Mogą Państwo samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w swojej przeglądarce. W związku z powyższym zgadzam się na przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro, w tym zapisywanych w plikach cookies przez administratora danych.
Więcej informacji... Potwierdzam